• Maria

Positiivisen psykologian sarja: Osa 2


MYÖNTEINEN TUNNE

Kuten aiemmin todettu, psykologia sekä terapiamuodot ovat usein keskittyneet ihmisten heikkouksien toteamiseen ja niiden poistamiseen. Positiivinen psykologia keskittyy positiivisiin puoliin. Tätä kautta voidaan myös ennaltaehkäistä lasten sekä nuorten mielenterveyshäiriöitä. Kasvatuksen tulisi keskittyä vahvuuksien sekä hyveiden tunnistamiseen ja kasvattamiseen. Myönteisiä piirteitä tulisi nostaa esille suhteessa enemmän kuin negatiivisia. Kielteinen ilmapiiri saa ihmisen taisteluasemiin. Tämä johtaa siihen, että on selvitettävä vialla oleva asia ja pyrkiä korjaamaan se. Myönteinen ilmapiiri taas on innostuksen lähde, josta ihmiset saavat luovuuden sekä avaruuden virtaamaan. Jos lapsi kasvaa myönteisessä ympäristössä, herättää se tulevaisuudessa menneisyydestä myönteisen kuvan, jolloin lapsi kokee onnellisuuden tunnetta myös aikuistuessa.

ONNELLISUUS

Onnellisuuteen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu paljon. Tutkimusten avulla on päästy merkittäviin tuloksiin. Esimerkiksi rahan vaikutus onnellisuuteen on vaikuttava köyhissä maissa. Toisaalta rikkauksien ylittäessä tietyn rajan, ei se vaikuta enää onnellisuuteen. Tämä voi johtua mahdollisesti hedonistisesta oravanpyörästä. Avioliitto tuo onnellisuutta, mikäli avioliitossa olevat puolisot ovat onnellisia sekä tyytyväisiä suhteeseensa. Mikäli osapuolet ovat tai toinen osapuoli on onneton, ei avioliittokaan tuota onnellisuuden tunnetta. Mielenkiintoinen pointti oli se, että huonot olot eivät vaikuttaneet iloisuuteen huomattavasti. Ihmisten kasvaessa ja vanhetessa tyytyväisyys kasvaa, mutta mieluisuus vähenee hieman. Huipputuntemukset sekä ahdistuksen tunteet vähenevät kokemusten karttuessa. Terveydellä kuvataan olevan vain vähän merkitystä onnellisuuteen tutkimusten mukaan. Tosin tutkimukset viittaavat lyhyempiin sekä ei niin vakaviin sairauksiin. Pitkäaikaisilla sekä vakavilla on vaikutusta onnellisuuteen. Vaikka usein ajatellaan toisin, ei koulutuksella, ilmastolla, rodulla tai sukupuolella ole merkitystä onnellisuuteen. Uskonto taas tuo elämään lisää onnellisuutta merkityksellisyyden sekä toivon kautta.

MENNEISYYS JA TULEVAISUUS

Moni ihminen on joko menneisyyden, tai tulevaisuuden orja. Usein hektisessä elämäntyylissä keskitytään vain tulevaisuuteen ja odotetaan saavutusten sekä uusien vuorien valloittamisen jälkeen nousevaa onnellisuutta. Tämä voi johtaa nykyhetken aliarviointiin ja sitä kautta jatkuvaan kaipuuseen paremmasta. Nykyhetken kauneus on rakennettu ihmisten aistien varaan. Kun ihminen keskittyy kuuntelemaan, maistamaan, haistamaan, tuntemaan tai näkemään, hän elää juuri siinä hetkessä. Elämästä jää tätä kautta kauniimpia sekä tarkempia kuvia. Aistit saavat myös ihmisen olemaan valppaana ja tunnistamaan yllätyksellisiä sekä uusia asioita, jolloin onnellisuus voi syntyä pienistä arkisista asioista.

Menneisyyden orjien on taas tärkeää ymmärtää miten tunteet toimivat. Jos tunteen jättää huomioimatta, se haihtuu. Jos taas tunnetta pyöritellään ja pohditaan, se vahvistuu ja usein vangitsee kantajansa. Ihminen harhautuu usein polulle, jossa menneitä hyviä aikoja ei arvosteta riittävästi. Sen sijaan muistellaan ja korostetaan negatiivisia tapahtumia. Tämä vaikuttaa väistämättä tyytyväisyyteemme sekä onnellisuuteemme. Näihin ongelmiin ja tyytyväisyyden nostattamiseen tarjotaan kaksi keinoa. Toinen on yksinkertaisuudessaan kiitollisuus. Kiitollisuus on keino siirtää omat ajatukset pois negatiivisista ja keskittyä näkemään pieniä valon välähdyksiä elämässä. Toinen on anteeksianto menneille. Katkeruus, joka on kaivertanut sisällä hyvin pitkän aikaa, vapautuu anteeksiannon kautta ja voi muuttaa negatiiviset ajatukset positiivisiksi. Jatkuva kielteisten muistojen vatvominen herättää tyytymättömyyttä nykyhetkeen ja estää rauhan sekä seesteisyyden tavoittelun.

Anteeksianto ja sen pyytäminen ovat monelle hyvin vaikea asia. Vanhempien tehtävänä on opettaa lapselleen anteeksiannon sekä anteeksipyynnön periaatteet. Varsinkin uskonnollisissa perheissä anteeksiantoa sekä pyyntöä korostetaan ja opetetaan lapsesta lähtien. Jos lapsi tekee jotain pahaa toiselle, on pyydettävä heti anteeksi. Toisen satutetun osapuolen on taas osattava annettava anteeksi. Yleisesti on helppoa antaa anteeksi, jos kaltoin kohtelija tulee pyytämään anteeksi. Anteeksi antaja joutuu kuitenkin usein hankalaan tilanteeseen, jossa henkilö joka on satuttanut tai loukannut ei pyydäkään anteeksi. Tällöin menneisyyden katkerat muistot painuvat ihmisten mieliin ja haittaavat näin onnellisuuden tavoittelua. Miksi anteeksi antaminen on niin vaikeaa? Kirja selittää sen olevan rakastava ele kaltoin kohtelijaa kohtaan, mutta jättää anteeksi antajan kylmäksi. Ihmiset haluavat myös oikeudenmukaisuutta, jolloin kaltoin kohtelijan tulisi saada tekemistään vääryyksistä rangaistus. Rangaistuksen ideana voi olla auttaa myös muita uhreja, jolloin tavoitellaan tekijän muuttumista paremmaksi ihmiseksi. Yksi ilmeinen syy on myös silmä silmästä, hammas hampaasta periaate. Tämä periaate on ilmennyt hyvin pitkän ajan takaa ja pitää jalansijaa vieläkin monien mielissä. Kyseessä on siis kosto, ja mikäli antaa anteeksi tekijälle, luopuu kostosta. Jokainen joutuu elämässään toisen ihmisen kaltoin kohdelluksi, eikä anteeksipyyntöön voi yleensä vaikuttaa. Ainoa asia johon jokainen voi vaikuttaa on asenne. Vaikka kosto ja katkeruus houkuttelevat ihmistä puoleensa, voi anteeksianto vapauttaa, neutralisoida sekä muuttaa negatiiviset muistot positiivisiksi. Jokaisella on mahdollisuus päättää, hallitseeko toinen ihminen omaa onnellisuutta.

MIELIHYVÄT JA NAUTINNOT

Mielenkiintoisin kirjassa esitetty aihe oli mielihyvien sekä nautintojen ero. Mielihyvät selitetään hetkellistä mielihyvää tuovina asioina. Niitä pidetään biologisten mielihalujen täyttämisellä ja ne rinnastetaan kuluttamiseen. Hedonismi perustuu juurikin mielihyvien maksimaaliseen täyttämiseen. Mielihyvät eivät kuitenkaan suinkaan ole ihmisille paha asia, vaan ne usein sekoitetaan nautintoihin. Nautinnot voidaan taas selittää tuovan psykologista pääomaa. Nautinnoissa ihminen tekee jotain sellaista asiaa, joka saa hänet niin kutsuttuun flow tilaan. Flow tila on tila, jossa ihminen ei oikeastaan tunne tunteita, vaan keskittyy täysillä tekemään jotain asiaa, ja se saa ajan pysähtymään. Flow tilasta puhutaan usein urheilijoiden sekä taiteilijoiden piirissä. Usein kerrotaan juuri flow tilan olevan se, joka saa meidät hullaantumaan jostain asiasta. Se on ikään kuin toimintaan syventymistä täysin antaumuksin antaen mahdollisuuden kehittyä sekä haastaa oikealla tasolla omaan itseen nähden. Kirjassa nautintojen harjoittamista ja siitä karttuvaa täyteläisyyden tuntua kutsutaan psykologiseksi pääomaksi. Molemmat ovat tärkeitä onnellista elämää tavoiteltaessa, mutta niiden eroavaisuudet tulee ymmärtää ennen kuin onnellisuutta voi saavuttaa.

KIITOLLISUUS

Olen itse ottanut käyttöön kiitollisuus illan. Joka ilta ennen nukkumaanmenoa mietin asioita, joista olen kiitollinen. Tämän myötä olen nukkunut yöni paremmin ja painajaiseni ovat loppuneet kokonaan. Ennen kiitollisuusharjoituksia nukuin todella huonosti ja negatiiviset asiat painoivat mieltäni. Olen myös ottanut kiitollisuuden käyttöön muualla elämässäni. Jos huomaan tarttuvani liikaa menneisiin negatiivisiin asioihin, alan miettiä vähintään viittä asiaa joista olen kiitollinen sillä hetkellä. Olen myös huomannut omasta mielestäni aidosti onnellisten ihmisten harrastavan paljon erilaisia aktiviteettejä ja haastavan sitä kautta itseä elämässä. Ymmärsin heidän keräävän psykologista pääomaa, jolloin merkitys omasta itsestä kasvaa ja sitä myöten myös onnellisuus. Olen itse elävä esimerkki flow tilan vaikutuksesta ahdistuneeseen mieleen. Muutama vuosi sitten olin hyvin ahdistunut ja lievästi masentunut. Aloitin uuden harrastuksen, joka oli silloinen (myöskin nykyinen) keino päästä irti kaikista mielessäni pyörivistä tunteista. En vielä silloin ymmärtänyt miksi ahdistuksen oloni hävisi. Nyt luettuani kirjan ymmärsin sen johtuvan flow tilasta. Myös moni muu urheilutiimini jäsen on maininnut samasta asiasta.

Ensiviikolla sarjan viimeinen osa!

Rakkaudella Maria


64 katselukertaa0 kommenttia
  • White Facebook Icon

Vaellusjourney

  • White Instagram Icon

vaellusjourney

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now