• Maria

Positiivisen psykologian sarja: Osa 3


VAHVUUS JA HYVE

Moni ihminen on ulkoisten normien tai tapojen orja. Ihmisillä on tapana tehdä asioita ulkoisista paineista ja sitä kautta tavoitella onnea ja positiivisuutta. Muiden rakentama tie osoittautuu kuitenkin usein pettymykseksi, jolloin onnettomuuden tunne valtaa sisimpämme. Olemme saaneet ulkopuolelta ohjeita ja suuntia, joita olemme luulleet omiksemme. Moni ei huomaa tätä elämänsä aikana, jolloin epätoivo ja ymmärrys elämästä jäävät vaille selitystä.

Avain epätoivon selättämiseen sekä puhtaaseen onnellisuuteen löytyy jokaisesta itsestä. Jokaisella meistä on ominaisvahvuutemme. Ne vahvuudet määrittelevät vahvasti sen, missä asioissa olemme hyviä ja missä menestymme. Vahvuudet voivat muuttua ajan myötä, mutta suurpiirteisesti ne pysyvät samana. Kirjassa on lueteltu 24 vahvuutta, joista jokaisella on noin neljä dominoivaa piirrettä. Kirja tarjoaa testin, jossa voi selvittää omat vahvuutensa vahvimmasta heikoimpaan. Vahvimman pään vahvuudet ovat avain oman itsensä löytämiseen. Kun näitä vahvuuksia käyttää päivittäin elämän eri osa-alueilla, korostaa se omia hyviä puolia ja tuo merkityksen sekä osaamisen tunnetta.

Vahvuudet listattuna järjestykseen auttavat myös kehityksessä, jolloin voimme tarkkailla positiivisia toimintojamme ja näin kehittää niitä eteenpäin. Tämä on vastakohta epäkohtien korjaamiselle ja antaa positiivisen pohjan kasvulle. Elämässä tulisi keskittyä tekemään asioita vahvuuksien kautta.

Olen osakas tiimiyrityksessä, jossa jokaisen panos on tärkeä. Jokaisella tiimin jäsenellä on oma roolinsa ja sitä kautta heikkoudet ja vahvuudet. Uskon, että tiimiyrityksessä omien vahvuuksiensa tunteminen sekä niiden esille tuominen on hyvin tärkeä osa. Olen kuitenkin huomannut, että monet ovat hukassa omien vahvuuksien kanssa ja eivät välttämättä tiedä omaa tarkoitustaan tiimissä.

ELÄMÄN PUUTARHOISSA

Monissa elämän tilanteissa käyttäydymme vanhemmiltamme perityn käyttäytymismallin mukaan. Varsinkin parisuhteessa saatamme omaksua roolin, jota vanhempamme on pitänyt yllä esimerkiksi riita tilanteessa. Vanhemmilla on todella iso vaikutus pieneen lapseen, joka oppii kaiken esikuviltaan. Tämä nousee ongelmaksi siinä kohtaa, kun lapsena opittu käyttäytymismalli haittaa aikuisiällä parisuhdetta, eikä siitä pääse eroon. Jokaisella on mahdollisuus sekä velvollisuus ottaa vastuu itsestään ja elämästään. Tämän ymmärtäessä haitallisten käyttäytymismallien sijaan ihminen voi vaihtaa ne toimivampaan.

Nyky-yhteiskunnissa ollaan kohdattu ongelma koskien ihmisten tyytyväisyyttä työpaikkoihin. Tehdään paljon töitä sekä uhrauksia uran eteen, ja kun päästään haluttuun pisteeseen, ei se herätäkään onnellisuuden ja täyttymyksen tunnetta. Pettymys on suuri, kun odotetaan tulevaisuudelta jotain suurta, eikä nautita tästä hetkestä. Pettymyksen jälkeen ajaudutaan usein kriisiin, jolloin aletaan kyseenalaistaa omaa uravalintaa. Prosessin taustalla on yksinkertainen asia, merkityksellisyys. Ihminen tarvitsee elämäänsä merkitystä, jotta olisi onnellinen. Työn kautta tuleva merkitys on suuressa roolissa, sillä työ vie päivän ajasta suurimman osan. Jos työ on merkityksetöntä ja saavutukset tuntuvat tyhjältä, työntekijä tekee varmasti työtä muusta tahdosta kuin oman merkityksen täyttämisestä.

Työnantajilla on suuri vastuu saada työntekijä ja työyhteisö toimimaan tavalla, jossa jokainen kokisi työnsä merkitykselliseksi. Ihmiset ovat vieraantuneet osittain yhteisen hyvän merkityksestä, joka kukoisti esimerkiksi aikana, jolloin perheet viljelivät yhdessä maata. Silloin perheen jokaisella jäsenellä oli jokin merkitys ja työtä tehtiin yhteisen hyvän edistämiseksi. Omalla työllä oli arvo ja näkyvä merkitys, saada perhe voimaan hyvin. Maailman muuttuessa työnteosta on tullut yksilöllisempää, eikä kaikelle työnteolle välttämättä löydy järkevää tai työntekijälle arvokasta merkitystä. Tähän vaikuttavat myös vuorovaikutus esimerkiksi suuremmissa yrityksissä korkeamman johdon kanssa.

Elämässä on siis oltava merkityksen tunnetta sekä mahdollisuuksia toteuttaa työtä omien vahvuuksien kautta. Yhteisöissä tulisi ottaa huomioon yksilölliset vahvuudet ja merkityksellisyys.

Onnellisuus koostuu pienistä paloista. Jokaisella on omat osa-alueet, jotka tarvitsevat muutosta tavoitellessa onnellisuutta. Yksinkertaisuudessaan onnellisuuteen on niin paljon erilaisia reittejä, kuin ihmisiä on maailmassa. Jollekin toimii jokin toinen tapa ja joku tarvitsee juuri sillä hetkellä jonkun toisen oivalluksen. Hyvä elämä ei ole pelkkää myönteisten tunteiden maksimointia, vaan omien vahvuuksien varaan rakennettua yltäkylläistä elämää. Tähän elämään kuuluu myös vastoinkäymiset ja aidot nautinnot.

Tein kirjassa olevat kaikki testit, ja sain lisää tietoa omista vahvuuksista sekä onnellisuuteni tasosta. Kirjaa aloittaessani olin valmis kehittymään ja odotin innolla uusia oppeja. En voinut kuvitella, mikä lopputulos tästä syntyisi. Alussa mitattiin onnellisuutta onnellisuusasteikon avulla. Sain tulokseksi 4/10. Luin kirjan yli kuukaudessa ja käytin siellä saamiani oppeja arkielämässä. Lopuksi tein saman testin uudelleen ja tulokseni nousi 7/10. Mitä tein, jotta pääsin tähän tulokseen? Yritin oppia mahdollisimman paljon kirjan teorioista ja testeistä. Tutkin omia heikkouksia ja vahvuuksia ja keksityin valtaosin omiin vahvuuksiini. Kun sain selville ominaisvahvuuteni, ymmärsin paremmin itseäni ja pystyin käyttämään ominaisvahvuuttani eri elämän osa-alueilla. Osa syy numeroni suureen nousuun on myös siinä, että olin valmis muutokseen. Olen jo pidemmän aikaa etsinyt vastauksia ja teorioita onnellisempaan ja positiivisempaan elämään liittyen. Suurin osa käyttämistäni työkaluista ei ole toiminut. Nyt kuitenkin sain konkreettisia tuloksia siitä, että positiivisen psykologian metodit ja teoriat toimivat oikeasti omassa elämässäni. Täytyy vain olla tahtoa ja halua muuttaa asioita ja oppia paljon itsestään.

KALLE HAATANEN, ONNI ON ELÄMÄN SIVUTUOTE

Kalle Haatasen Radiohaastattelussa käydään läpi onnellisuutta ja siihen liittyviä asioita. Tommi Melender esittää oman näkemyksensä onnellisuudesta. Onnellisuutta Melender pitää elämän sivutuotteena ja painottaa onnellisuuden metsästämisen vievän ihmistä vain kauemmas onnellisuudesta. Mielenkiintoisin lähestymistapa on onnellisuusteollisuuden käsite. Melender selittää onnellisuuden teollistumisen olevan yksi tämän päivän trendeistä. Onnellisuus käsitteenä on porvarillistunut ja siihen liitetään vahvasti menestyminen. Työpaikoilla ajatellaan positiivisen sekä onnellisen työntekijän olevan tehokas ja näin työntekijöille tarjotaan niitä kehittäviä palveluita. Melender kuvaa onnellisuuden olevan pinnalla varsinkin kaupallisilla aloilla, jossa tuottavuus sekä kilpailutus ovat kovaa.

Koin pientä ahdistusta sekä maan pinnalle vetoa luettuani ensin Seligmanin kirjan ja sen jälkeen kuunneltuani radioi haastattelun. Se vaikutti osittain suureen innostukseeni ja realisoi onnellisuuden maailmankuvaa omalta osaltaan. Ymmärsin onnellisuuden markkinoimisen olevan suuri osa isompaa kuviota ja sen vaikuttavan vahvasti tulevaisuuden työmarkkinoihin ja ihmisten elämään. Vaikka Melender pitää onnellisuuden tavoittelua teollisena keinona hallita ihmisiä, koen sen tuovan oikein käytettynä ja ymmärrettynä paljon hyvää maailmaan. Koen myös, että positiivisen psykologian pohjimmainen idea on kauempana kaupallista ja teollista onnellisuutta. Mainitsin ensimmäisessä osassa itse yrittäneeni olla mahdollisimman positiivinen ja poistaa kaikki negatiivisuus. Se ei kuitenkaan toiminut. Olen itsekin lukenut monia onnellisuusoppaita ja pyrkinyt onnellisuuteen hedonistisella tyylillä. Olin siis ajautunut sudenkuoppaan. Seligmanin kirja antoi kuitenkin hyvin erilaisen pohjan. Kirja ei ollut positiivisuuden sekä iloisuuden nostattaja, vaan pikemminkin aitouden ja elämän oikeiden asioiden esille tuoja. Loppujen lopuksi ymmärsin Melenderin ja Seligmanin puhuvan samasta asiasta. Onnellisuus on elämän sivutuote. Keskittymällä omassa elämässä oikeisiin asioihin ja käyttämällä työkaluja tasapainottaakseen negatiivisen sekä positiivisen vaa’an eroja sekä viljelemällä vahvuuksiamme, onni on todennäköisimmin ovella sitä sen kummemmin tavoittelematta.

Tämä oli positiivisen psykologian minisarjan viimeinen osa.

Rakkaudella: Maria


54 katselukertaa0 kommenttia
  • White Facebook Icon

Vaellusjourney

  • White Instagram Icon

vaellusjourney

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now