• Maria

Asiaa työhyvinvoinnista


Työhyvinvoinnille on useampia määritelmiä. Ne voidaan määritellä eri lailla, mutta jokaisella niistä on yksi päämäärä, joka on voida hyvin työssä. Työterveyslaitoksen mukaan työhyvinvointia voidaan määritellä seuraavalla tavalla: ’’Työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä.’’ Työ ja elinkeinoministeriön mukaan työhyvinvointi taas määritetään neljän kohdan kautta, jotka ovat: työpaikan varmuus, tasapuolinen kohtelu, voimavarat suhteessa vaatimustasoon sekä kannattavuus, innostuneisuus ja keskinäinen luottamus. Usein sanotaan, että jokaisella on vastuu omasta hyvinvoinnistaan. Tämä on osittain totta, mutta vaarallinen työyhteisössä. Mikäli aina voidaan tukeutua siihen, että jokainen vastaa itsestään työpaikalla, ei yhteistä hyvinvointia kasvateta ollenkaan. Työyhteisön tulisi yhdessä pitää huolta työhyvinvoinnista ja tuoda omalla esimerkillään esille panoksensa. Oli kyse sitten kiusaamisesta, kiireestä tai liiasta työmäärästä, ovat ne jokaisen vastuulla yhteisesti. Tämä tulisi sisällyttää suoraan yrityksen kulttuuriin. Kun se on osa yrityksen kulttuuria, on paljon helpompi käyttäytyä sen mukaan. HR jakamassa vastuuta HR saattaa olla yrityksessä se taho, jolle kertyy useimmat työtehtävät liittyen hyvinvointiin. Hallinnolliset tehtävät ovat tärkeitä ja pakollisia hoidettavia, mutta sekaan mahtuu myös paljon muita. HR ottaa harteilleen paljon työhyvinvointiin liittyviä tehtäviä, jotka kuuluisivat johdolle. Tätä tulisi välttää yrityksissä ja tiimeissä, sillä se kuormittaa hyvin paljon. Muun johdon tulisi ottaa työhyvinvointiin liittyvät asiat vakavasti ja puuttua niihin hyvissä ajoin. Työhyvinvointia miettiessä on ymmärrettävä, että pelkkä hyvä fyysinen kunto ei riitä sen ylläpitämiseen. Mikäli asiat ovat muuten huonosti, ei hyvä kunto vaikuta siihen välttämättä positiivisesti. Kiireen keskellä Työelämä on vieläkin suuressa mullistuksessa. Työyhteisöt ovat omaksuneet kiireisen elämäntavan ja siitä on tullut hyvinkin ihannoitu ilmiö. Täysi kalenteri osoittaa sitä, että henkilö on merkittävä ja hänellä on paljon tapaamisia. Tapaamiset eri ihmisten ja asiakkaiden kanssa luovat illuusion siitä, että kyseisellä henkilöllä olisi täydellisyyttä hipova sosiaalinen elämä. Tämä ei pidä yleensä paikkaansa vaan on päinvastoin. Aika perheelle ja läheisille unohtuu kiireellisten tapaamisten alle, jolloin ihminen ei enää rakenna läheisiä ja merkityksellisiä suhteita. Käy usein niin, että kiireiset henkilöt aiheuttavat kiirettä ympärilleen. Tämä on hyvin ikävää, mutta totta. Tällaisessa kiirekulttuurissa nopeudella yritetään voittaa kilpailu, jota ei ole edes olemassa. On huomioitavaa, että nykymaailmassa tehdään töitä melkein ympäri vuoden. Jokainen kiireen keskellä pyörivä joutuu piiloylitöiden saavuttamaksi. Piiloylityöt tulevat mobiililaitteiden kautta. Työn ja vapaa-ajan ero on häilyvä, jolloin koko organisaation tulisi ottaa tähän kantaa. Pitäisi muistuttaa siitä, että elämässä on muutakin tärkeää kuin vain pelkästään työ. Hyvä työ Työstä pitäisi saada energiaa ja sen tulisi viedä aika ajoin työn imuun, eli flow- tilaan, sen sijaan että se vie koko päivän. Työ on mielekästä silloin kun koemme saavamme siitä palkkiota. Se kasvattaa onnistumisen ja aikaansaamisen tunteita. Palkkion ei tarvitse olla mikään suuri tai mittava, vaan pienikin kehu tai positiivinen sana auttaa jaksamaan eteenpäin. Jokainen meistä haluaa ja kaipaa kehuja, jotta tuntisi itsensä onnistuneeksi. Henkilöstön hyvinvoinnilla ja taloudellisella menestymisellä on selvä yhteys. On monin tutkimuksin osoitettu, että keskittymällä ja investoimalla ihmisiin tuottavuus nousee ja täten nousee myös voitot. Ihmisiin investointi on investointi siinä, missä kaikki muutkin, esimerkiksi koneelliset investoinnit ovat. Tämä on siitä syystä, että sairauspoissaolot, ammattitaudit työtapaturmat yms. kustannukset laskevat. Työhyvinvointia voidaan siis kutsua kilpailukeinoksi, johon panostamalla luodaan kestävää tuloskehitystä.

Voikaa hyvin töissä

Rakkaudella: Maria


19 katselukertaa0 kommenttia
  • White Facebook Icon

Vaellusjourney

  • White Instagram Icon

vaellusjourney

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now